InfoTekst


Art. 1

In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Koning, evenals de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van de Kroonprins of de Kroonprinses, de titel van Prins of Prinses van België volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels die hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 2

In de openbare en private akten die hen aanbelangen, voeren de Prinsen en de Prinsessen, kinderen en kleinkinderen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Koning Albert II, de titel van Prins of Prinses van België volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en hun dynastieke titel, en voor de andere titels die hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 3

De Prinsen en Prinsessen, die reeds de titel Prins of Prinses van België voeren krachtens het koninklijk besluit van 14 maart 1891 dat de titel van Prins en Prinses van België verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, behouden deze titel volgend op hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam en voor de andere titels die hun rechtens hun ascendentie toekomen. Hun voornaam wordt voorafgegaan door het predicaat Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid.

Art. 4

De Prinsen en Prinsessen, geboren uit de nakomelingschap in rechte lijn van Zijne Majesteit Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg en die niet worden beoogd door de artikelen 1 tot 3, voeren na hun voornaam en voor zover ze die voeren, hun familienaam, de titels die hun krachtens hun ascendentie toekomen.

Art. 5

Het koninklijk besluit van 2 december 1991 houdende vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 1891 dat de titel van Prins en Prinses van België verleent aan de Prinsen en Prinsessen geboren uit de mannelijke nakomelingschap in rechte lijn van wijlen Zijne Majesteit Leopold I, wordt opgeheven.

Art. 6

Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 7
Inhoudstabel